Stichting Vrienden van Museum Weesp

De Stichting Vrienden van Museum Weesp is in 2016 opgericht om Museum Weesp te ondersteunen, in stand te houden, te onderhouden en te verbeteren in het algemeen en de collectie in het bijzonder. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Doelen van de Stichting

De Stichting Vrienden van Museum Weesp wil dit bereiken door:

 • Het verwerven van fondsen en financiŽn ter ondersteuning van Museum Weesp.

 • Het tot stand brengen en bevorderen van aandacht voor Museum Weesp en zijn collectie.

 • Het bevorderen en onderhouden van onderling contact tussen personen en bedrijven die tot de vriendenkring behoren.

 • Het bieden van bijzondere faciliteiten aan deze vrienden.

ANBI logo  Stichting Vrienden van Museum Weesp heeft vanaf 1 januari 2017 de ANBI status verkregen van de Belastingdienst. ANBI betekent dat het Museum Weesp een algemeen nut beoogende instelling is en als zodanig zijn de donaties, sponsorgelden en legaten aftrekbaar van de belastingen. De onderstaande informatie dient verplicht te worden gepubliceerd op de website.

 • Naam van de stichting: Stichting Vrienden van Museum Weesp.

 • RSIN (Rechtsperonen en Samenwerkingsverbanden) ficaal nummer 8560 20 941

 • Postadres van de stichting: Stichting Vrienden van Museum Weesp, Begijnepolderweg 5 1383AS Weesp

 • Email: stichtingvriendenmw@gmail.com

 • Bankrekening: NL21 RABO 0154 472565

 • Kamer van Koophandel nummer: 65208226

 • Bestuur:  de heer J.C.J.Bakker (voorzitter), mevrouw C.E.Ršdecker (secretaris, penningmeester), de heer B.J.van der Vlies (lid)

 • Beloningbeleid: het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden ten behoeve van de Stichting Vrienden van Museum Weesp

 • FinanciŽle verantwoording:  verslag 2022.

U kunt het SVMW beleidsplan hier downloaden.

 • Het bovenstaande bestand is in het zgn pdf-formaat. Hiervoor moet er op uw computer de Adobe Reader X of XI zijn geinstalleerd. Voor de juiste weergave en een goede leesbaarheid van het beleidsplan kunt u het best het document eerst downloaden naar uw harde schijf van uw PC.

 • Kunt u de documenten niet lezen, download dan Acrobat Reader. Klik op hier om Adobe Acrobat Reader gratis te downloaden.