Vriend worden van Stichting Vrienden van Museum Weesp 

Stuur een e-mail, of briefje met de volgende informatie:

uw voor- achternaam, geboortejaar, geslacht, telefoon, straatnaam, huisnummer, woonplaats, en postcode.

naar: stichtingvriendenmw@gmail.com

of per post naar

Stichting Vrienden van Museum Weesp
p/a Begijnepolderweg 5
1383 AS Weesp